Política de privacitat

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

El responsable de les dades i titular de la pàgina web https://www.altayo.com és Grup Altayó (en endavant Altayó), integrada per les següents societats:
Altayó ASSESSORS, S.L.P CIF: B65003931
Altayó ADVOCATS I ECONOM.ASSOSSIATS, S.L.P CIF: B65003923
Altayó ROIG ASSOSSIATS AUDITORS, S.LP CIF: B64010879
Altayó I ASSOCIATS S.A. CIF: A58442880

Societats mercantils amb domicili situat en C Pau Claris 95, 1 08009, Barcelona, ​​i inscrites en el Registre Mercantil de Barcelona.

Telèfon: +34 93 318 6235
Correu electrònic: privacidad@altayo.com

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

A Altayó tractem la informació que ens facilita per tal de respondre a la sol·licitud d’informació que ens faci arribar, facilitar-li informació sobre els nostres serveis, gestionar interna i externament els serveis que ens contracti, així com per a complir les obligacions legals que es derivin d’aquestes activitats.

Les dades es tracten, igualment, amb l’objectiu de proporcionar accés als continguts en línia de la web, així com atendre les sol·licituds dels usuaris del web, portar un registre de visites (adreces IP, dades del navegador, país, pàgina accedida, etc.) a efectes estadístics o aplicar mesures encaminades a la seguretat de la web.

En cas d’emplenar algun dels formularis de contacte serà necessari facilitar determinades dades personals, els quals es tractaran únicament per a la finalitat per a la qual se sol·liciten.

Quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals que ens proporcioni es conservaran durant el temps necessari per gestionar la informació que ens sol·liciti, així com per gestionar els serveis que ens contracti. Igualment podrem conservar les seves dades de contacte en cas que ens hagi donat la seva autorització perquè li enviem informació sobre els nostres serveis o novetats. Un cop les dades hagin complert les necessitats per als quals van ser recollits els esborrarem definitivament. No obstant això, conservarem les seves dades més temps en cas que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Igualment, podrà ser necessari conservar-los durant el temps necessari per a la prescripció de les responsabilitats legals que es generin.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES?

La base legal que legitima el tractament de les seves dades és el seu consentiment al facilitar les seves dades voluntàriament per demanar-nos informació, així com la relació precontractual que es pugui generar. Posteriorment la base legal serà el contracte que es genera quan contracta els nostres serveis. El tractament de dades dels treballadors i proveïdors estarà legitimat per la relació contractual que ens uneix.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES?

Les seves dades s’incorporaran a la base de dades pertanyent a Altayó, i no seran cedides a tercers excepte obligació legal, però, per a la realització dels nostres diversos serveis, pot ser necessari compartir les teves dades amb proveïdors o professionals col·laboradors, els quals, en qualsevol cas, estan sotmesos a la corresponent obligació de confidencialitat i deure de secret professional.

En el cas que hagi contractat els serveis d’una determinada societat del Grup Altayó, li comuniquem que per motius operatius, les seves dades podran ser compartits amb la resta de societats del Grup per a la completa prestació dels nostres serveis.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Altayó estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades, Altayó deixarà de tractar les dades, llevat que sigui necessari per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per a més informació i per exercitar els seus drets, si us plau, aneu a l’apartat Exerceixi els seus Drets d’aquesta mateixa web.

LEGISLACIÓ

Aquesta política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per les lleis espanyoles i Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea.

ACTUALITZACIÓ

Aquesta política de privacitat s’ha revisat per última vegada a octubre de 2019.