Laboral

Assessorament legal empreses i treballadors per compte aliè, sobre qualsevol possible litigi o conflicte que pugui sorgir en l’àmbit laboral i la seva resolució en la jurisdicció social.

“En tot moment recomanem als nostres clients que, en temes laborals, sempre és millor un mal acord que un bon plet.”

Pilar Alcalde

Laboral jurídic

  • Redacció de cartes d’acomiadament, demandes laborals i sancions disciplinàries.
  • Assistència i representació davant el CMAC i Jutjat del Social, en reclamació d’acomiadaments, quantitat, conflictes de conveni, conciliacions i totes aquelles qüestions que es puguin derivar de les relacions laborals.
  • Tramitació expedients de regulació d’ocupació
  • Representació davant la Inspecció de Treball.
  • Altres serveis juridicolaborals

Laboral administratiu

  • Presentació i gestió d’altes i baixes de treballadors tant laborals com d’ILT.
  • Redacció de contractes de treball, liquidacions i indemnitzacions.
  • Anàlisi i aplicació de bonificacions a la Seguretat Social.
  • Tractament informatitzat de totes les gestions i remissió via pàgina web o correu electrònic.
Contacta amb nosaltres i descobreix tot el que podem fer per la teva empresa