Financer

Assessorem als nostres clients en tots els aspectes comptables necessaris per poder buscar la millor manera de finançar i donar equilibri financer als nostres clients.

“Els recursos financers sempre són escassos i no obstant això hem d’escometre inversions en Fons Fixos i Circulants.”

Cristina Corbacho Cornelles

Serveis Financers

  • Anàlisi d’estats Financers, Balanços i Comptes de Pèrdues i Guanys.
  • Anàlisi de Costos.
  • Confecció de Plans de viabilitat i projeccions a mitjà i llarg termini.
  • Comptabilitat per centres de cost.
  • Anàlisi pressupostari i control de desviacions.
  • Gestió de tresoreria.
  • Gestió de finançament a mitjà i llarg termini.
Contacta amb nosaltres i descobreix tot el que podem fer per la teva empresa